Wij van id-dating.nl vinden privacy van onze leden zeer belangrijk en zijn dan ook erg blij met de op 25 mei 2018 door de autoriteit persoonsgegevens uitgebrachte nieuwe AVG (algemene verordening gegevensbescherming) voorheen wet bescherming persoonsgegevens (wbp) genoemd.

Door middel van het uitvoerig lezen van dit document willen wij u graag informeren en hopen dat u de door ons in Jip en Janneke geschreven tekst goed kunt begrijpen.

Mocht u toch nog vragen hebben over dit document of andere vragen aan ons wil stellen dan vragen wij u om contact met ons op te nemen op via het contact formulier op onze datingsite.

Indien u gebruik maakt van de website id-dating.nl of op een andere wijze gebruik maakt van een van de door id-dating.nl geleverde diensten, dan is het van belang dat u weet dat wij persoonsgegevens vastleggen en verwerken.

Vragen en antwoorden!

Op welke wettelijke grondslag verwerkt id-dating.nl uw persoonsgegevens?

Wij van id-dating.nl verwerken uw persoonsgegevens alleen met u Toestemming, Toestemming is de wettelijke grondslag waarop id-dating.nl gemachtigd is om volgens de wet persoonsgegevens te mogen vastleggen en verwerken.

Waarvoor geeft u toestemming aan id-dating.nl?

Door middel van het met ons delen van uw persoonsgegevens geeft u aan id-dating de toestemming tot het vastleggen en verwerken van uw persoonsgegevens.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden voor de duur van het lidmaatschap plus minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden door id-dating.nl bewaard (Dit stelt ons in de gelegenheid om al uw persoonlijke gegevens binnen de hierboven gestelde termijn volledig te verwijderen).

De verantwoordelijke voor het naleven van de privacyverklaring (AVG) en alle wettelijke verplichtingen die dit met zich meebrengt is de heer Marcel Buitelaar (eigenaar en vertegenwoordiger van id-dating.nl).

Welke persoonsgegevens worden er door id-dating.nl verwerkt en opgeslagen?

1. Profielnaam.

2. Afbeelding.

3. Datum en tijdstip van de inschrijving.

4. Naam.

5. Geboorte datum.

6. Adres.

7. Huisnummer.

8. Postcode.

9. Woonplaats.

10. E: mail adres.

11. Optie 1. Het soort legitimatiebewijs waarmee u zich identificeert (geen rijbewijs).

12. Optie 1. Het nummer van het legitimatiebewijs.

13. Optie 1. De datum tot wanneer het legitimatiebewijs geldig is.

14. Optie 2. Het bankrekening nummer (maakt deel uit van de online 2 staps verificatie).

Optie 1. is van toepassing bij een persoonlijke en online ontmoeting.
Optie 2. is alleen van toepassing bij een online ontmoeting als extra verificatie middel.

Let op! wij van id-dating.nl maken nooit een kopie of volledige kopie van uw identiteitsbewijs dit is wettelijk niet toegestaan.

  15. Optioneel is het Telefoonnummer.

  Wij verwerken geen! bijzondere persoonsgegevens en of strafrechtelijke persoonsgegevens.

  Bij id-dating.nl heeft u altijd het

  1. Recht op inzage.
  2. Recht op rectificatie en aanvulling (rectificatie betekend het herstellen van een fout).
  3. Recht op vergetelheid (vergetelheid betekent vergeetachtigheid).
  4. Recht op dataportabiliteit (Dataportabiliteit betekent gegevensoverdraagbaarheid).
  5. Recht op beperking van verwerking.
  6. Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (profilering betekent evalueren / classificeren / in een hokje plaatsen).
  7. Recht van bezwaar.
  8. Recht op verwijdering.

  Wij van id-dating.nl willen u erop wijzen dat ook nadat wij van u de toestemming hebben verkregen tot het verwerken van u persoonsgegevens u deze toestemming ook weer eenvoudig kunt intrekken, doormiddel van contact met ons op te nemen op info@id-dating.nl of na gebruik te maken van het contactformulier kunt u dit wijzigen.

  Let wel op: het intrekken van de toestemming heeft wel als direct gevolg dat uw profiel en alle daarbij behorende persoonsgegevens worden verwijderd, accountherstel is dan niet meer mogelijk.

  Met welk doel verwerkt id-dating.nl gegevens?

  Het doel van id-dating.nl is dat wij onze datingsite schoon willen houden en zogenaamde fraudeurs en andere die het niet zo goed bedoeld hebben een halt toe te roepen,
  Wij van id-dating.nl zijn er dan ook alleen voor hen die echt op zoek zijn naar een serieuze relatie.

  Een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan de datingsite id-dating.nl is dat men moet beschikken over een Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart en woonachtig zijn in Nederland.

  Bij id-dating.nl is iedereen welkom ongeacht zijn of haar afkomst, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid en dient minimaal 18 jaar te zijn.

  Met welke derde partijen deelt id-dating.nl persoonsgegevens?

  Wij van id-dating.nl delen met geen enkele derde partij gegevens.

  Al uw persoonsgegevens worden door id-dating.nl vertrouwelijk behandeld, verwerkt en opgeslagen. Slechts enkele van deze persoonsgegevens zijn nodig om onze datingsite te kunnen laten werken. We praten hier dan over uw afbeelding, woonplaats, geboortedatum en email adres.

  Uw overige persoonsgegevens gegevens worden bewaard in een offline database die niet toegankelijk is voor derden en extern versleuteld bewaard.

  Uitzondering op het vrijgeven van persoonsgegevens

  Alleen indien wij hier wettelijk toe verplicht worden zullen wij van id-dating.nl uw persoonsgegevens delen met overheidsinstellingen of door de rechter aangewezen vertrouwelijke instanties.

  Maakt id-dating.nl gebruik van cookies

  Nee id-dating.nl maakt geen gebruik van cookies.

  © id-dating.nl